Select Page

Ar ein teithiau prynu i Lundain, Paris a Milan ein nod yw dewis a dethol dillad a chyfwisgoedd unigryw a diamser. Ceisiwn lunnu at y brandiau hynny sy’n rhannu’r un ethos a ni – moethusrwydd cyfforddus tra’n angerddol am ofal o’r amgylchedd- yn hytrach na ffashiwn tymhorol. Rhywbeth at ddant rhai o bob oed sydd am fuddsoddi mewn cynlluniad ac yn trysori eu hunigolrwydd.

Lluniau Instagram

Oriau Agor

Haf
Llun-Sul 10-5

Gaeaf
Llun – Sadwrn 10 – 5, Sul 10 – 4

Haf
Llun-Sul 10-5

Gaeaf
Llun – Sadwrn 10 – 5
Sul 10 – 4